BonPas Bakery & Coffee - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Café/Dessert -Chi nhánh
BonPas Bakery & Coffee - Xô Viết Nghệ Tĩnh
2 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Quận Hải Châu, Đà Nẵng
07:30 - 22:00
10,000 - 41,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0