Bún Chả Thanh Hóa
Món Bắc
Bún Chả Thanh Hóa
598 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0