Camry Quán - Mì Cay - Kem Dừa & Các Món Ăn Vặt
Món Việt, Món Thái
Camry Quán - Mì Cay - Kem Dừa & Các Món Ăn Vặt
181 Tố Hữu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0