Cháo Chờ O Tươi
Món Miền Trung, Món Quảng
Cháo Chờ O Tươi
11 Lạc Long Quân, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 15,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0