Cháo Lòng Bà Láo
Món Việt
Cháo Lòng Bà Láo
246 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
13,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0