Chè Thái Liên - Hoàng Diệu
Ăn vặt/vỉa hè

Chè Thái Liên - Hoàng Diệu

189 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0