Chill - Tiệm Trà Chanh - Núi Thành
Café/Dessert -Chi nhánh

Chill - Tiệm Trà Chanh - Núi Thành

613 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0