Chip Cafe
Café/Dessert

Chip Cafe

206 Nguyễn Đình Tựu, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8lượt đánh giá từ Now
06:00 - 17:30
12,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0