Cô Tấm - Chả Bò & Chả Heo - Nguyễn Khả Trạc
Shop/Cửa hàng

Cô Tấm - Chả Bò & Chả Heo - Nguyễn Khả Trạc

69 Nguyễn Khả Trạc, Hòa Vang, Đà Nẵng
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0