Coco Chè - Hồ Xuân Hương
Café/Dessert -Chi nhánh

Coco Chè - Hồ Xuân Hương

82 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0