Cối Xay Gió - Nhậu Bình Dân
Quán ăn, Quán nhậu
Cối Xay Gió - Nhậu Bình Dân
Lô 15 - 16 Trục Tây Bắc 1, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
50,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0