Cơm Gà Tài Ký 2
Quán ăn, Giao cơm văn phòng -Chi nhánh
Cơm Gà Tài Ký 2
128 - 130 - 132 Hà Kỳ Ngộ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0