Cơm Tấm Ông Cá - Shop Online
Yêu thích
Shop Online, Giao cơm văn phòng -Chi nhánh

Cơm Tấm Ông Cá - Shop Online

96/36 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0