Cồn Hến - Cơm Hến Huế
Quán ăn

Cồn Hến - Cơm Hến Huế

258 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0