Hải Sản Cua Biển 1
Nhà hàng

Hải Sản Cua Biển 1

112 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10:00 - 23:00
100,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0