Đặc Sản Lào - Nhậu Bình Dân
Quán nhậu -Chi nhánh
Đặc Sản Lào - Nhậu Bình Dân
Lô 1409 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Gần Ngã Tư Lê Thanh Nghị - Xô Viết Nghệ Tĩnh), Quận Hải Châu, Đà Nẵng
15,000 - 230,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0