Đặc Sản Mì Quảng Dung
Quán ăn -Chi nhánh

Đặc Sản Mì Quảng Dung

121 Đỗ Bá, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0