Nhà hàng -Chi nhánh
Đặc Sản Trần
4 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
05:00 - 23:00
6,000 - 149,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0