Danang Souvenirs & Cafe
Café/Dessert -Chi nhánh
Danang Souvenirs & Cafe
34 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
3lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0