Dasushi - Phan Châu Trinh
Nhà hàng -Chi nhánh

Dasushi - Phan Châu Trinh

150 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
16:00 - 21:00 | 10:00 - 14:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0