Diopside - Cake & Cafe
Café/Dessert

Diopside - Cake & Cafe

32 Dã Tượng, P. Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0