Đông Tây Quán - Nhậu Bình Dân
Quán ăn, Quán nhậu

Đông Tây Quán - Nhậu Bình Dân

Lô 15-17 Bình Minh1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0