Draft Beer Novotel
Beer club -Chi nhánh

Draft Beer Novotel

Tầng Trệt, Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0