Duy Tịnh - Nhậu Bình Dân
Quán nhậu

Duy Tịnh - Nhậu Bình Dân

K3/14 Hà Thị Thân, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0