Ecstasy Restaurant - Ẩm Thực 3 Miền
Nhà hàng

Ecstasy Restaurant - Ẩm Thực 3 Miền

168 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0