Fun Live Cafe
Café/Dessert
Fun Live Cafe
59 - 63 Trần Hưng Đạo (Đối Diện Sun Group), Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
17,000 - 40,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0