Gaga Cafe
Café/Dessert

Gaga Cafe

211 Nguyễn Chích, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0