Giao Mùa Cafe
Café/Dessert
Giao Mùa Cafe
K1/2 Mai Xuân Thưởng , Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
4lượt đánh giá từ Now
06:45 - 21:00
8,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0