Gon Vespa Cafe
Café/Dessert

Gon Vespa Cafe

8 Tiên Sơn 8, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0