Gupgo Korea BBQ House
Nhà hàng

Gupgo Korea BBQ House

Lô 6.B4.3 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
40,000 - 480,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0