Hà Nội Xưa - Bún Chả & Bún Thang
Quán ăn
Hà Nội Xưa - Bún Chả & Bún Thang
95A Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
30,000 - 35,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0