Hải Sản Ba Lép
Quán nhậu -Chi nhánh

Hải Sản Ba Lép

04 - 06 Đầm Rong 2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0