Hải Sản Bà Thôi 2
Quán ăn
Hải Sản Bà Thôi 2
Lô 7-8 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
45,000 - 190,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0