Hải Sản Lê Gia II
Nhà hàng -Chi nhánh
Hải Sản Lê Gia II
Lô A5 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
07:00 - 22:00
100,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0