Hải Sản Tài Ký
Nhà hàng
Hải Sản Tài Ký
128 - 130 - 132 Hà Kỳ Ngộ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0