Hải Sản Tài Ký
Nhà hàng

Hải Sản Tài Ký

128 - 130 - 132 Hà Kỳ Ngộ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
25,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0