Hancook - BBQ & Beer
Nhà hàng -Chi nhánh
Hancook - BBQ & Beer
316 - 318 Hải Phòng, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
20,000 - 100,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0