Highlands Coffee - Dana Pearl Hotel
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Dana Pearl Hotel

Lô 10 B1.2, Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0