Home Coffee
Café/Dessert
Home Coffee
45B Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
29,000 - 54,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0