Huynh Đệ Restaurant - Món Việt - Hà Huy Tập
Nhà hàng -Chi nhánh
Huynh Đệ Restaurant - Món Việt - Hà Huy Tập
187B Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
16:00 - 21:00
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0