I'm Here Coffee Shop - Tống Phước Phổ
Café/Dessert
I'm Here Coffee Shop - Tống Phước Phổ
20 Tống Phước Phổ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
09:00 - 21:00
17,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
19 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0