I3 Coffee - Nguyễn Chí Thanh
Café/Dessert

I3 Coffee - Nguyễn Chí Thanh

129 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
06:45 - 21:00
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0