Infinitaste Bakery
Tiệm bánh
Infinitaste Bakery
130 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 350,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0