Japanese Restaurant – Man Thien
Nhà hàng
Japanese Restaurant – Man Thien
Tầng 8, Azumaya Hotel, 31 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
18:00 - 21:00
20,000 - 500,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0