Jazz Bar - Cafe - Restaurant
Nhà hàng

Jazz Bar - Cafe - Restaurant

68 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0