Joy Box Coffee & Bubble Tea
Café/Dessert
Joy Box Coffee & Bubble Tea
Lô 31 Trần Bạch Đằng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
07:00 - 22:30
15,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0