K.U.N Tea Deli - Đỗ Quang
Café/Dessert

K.U.N Tea Deli - Đỗ Quang

77 Đỗ Quang, P. Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0