K1000 - Cơm Tấm - Bít Tết & Pizza
Món Việt
K1000 - Cơm Tấm - Bít Tết & Pizza
121 Nguyễn Trung Trực, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
25,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0