Kakao Kafe
Café/Dessert

Kakao Kafe

31 Nguyễn Công Sáu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
07:15 - 17:00
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0