Khô Bò Cô Út - Shop Online
Shop Online
Khô Bò Cô Út - Shop Online
46 Bùi Dương Lịch, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
07:00 - 21:00
130,000 - 320,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0