King Castella - Bánh Bông Lan Đài Loan - Trần Phú
Tiệm bánh -Chi nhánh
King Castella - Bánh Bông Lan Đài Loan - Trần Phú
206 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
90,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0